Pismeni zadaci

MPo7BGI_123

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$2-\left ( \frac{1}{3} \right )^2+\left ( 2+\frac{1}{3} \right )^2+\left ( 2-\frac{1}{3} \right )^2$$

Rešenje: Zadatak 0614

 

2. Izračunaj: $$\sqrt{(9-16)^2}+\sqrt{5\cdot 4-4}+\sqrt{7^2}$$

Rešenje: Zadatak 0615

 

3. Reši sledeće jednačine:

a) \(20-4x^2=16\);

b) \(\frac{5}{9}x^2=1\frac{4}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0616

 

4. Izračunaj dužine težišnih duži pravouglog trougla ABC ( \(\measuredangle C=90^{\circ}\)), ako je dato: \(b=4cm, \alpha =60^{\circ}\).

Rešenje: Zadatak 0617

 

5. Izračunaj površinu romba čija je dijagonala 10cm a stranica 12cm.

Rešenje: Zadatak 0618

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_122

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_123