Pismeni zadaci

MPo7BGI_367

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Za \(x=-2\) i \(y=-0,1\) izračunaj vrednost izraza: $$(1-x^2)\cdot 2+y^2$$

2. Izračunaj:$$2\cdot \sqrt{\left ( -\frac{1}{2} \right )^2}-\sqrt{0,16}$$

3. Primena Pitagorine teoremeIzračunaj dužine duži \(x\) i \(y\) sa slike.

4. Obim jednakokrakog trapeza je \(180cm\), a krak \(25cm\) i jedna osnovica \(45cm\). Izračunaj površinu trapeza.

5. Visina romba je \(4cm\). Izračunaj obim i površinu romba ako je oštar ugao romba \(45^{\circ}\).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_367