Pismeni zadaci

MPo7BGI_382

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Izračunaj, pa utvrdi šta je veće:

a) \(0,1^2\) ili \(\sqrt{0,01}\);

b) \(\sqrt{1+\frac{9}{16}}\) ili \(\left ( 1+\frac{3}{4} \right )^2\).

2. Uprosti izraz: $$(\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{125} )\cdot \sqrt{5}$$

3. Pravougli trougao - primena Pitagorine teoreme Izračunaj površinu pravouglog trougla na slici.

4. Trapez - primena Pitagorine teoremeIzračunaj osnovice, visinu, obim i površinu trapeza sa slike.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_382