Pismeni zadaci

MPo7BGI_383

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Izračunaj, pa utvrdi šta je veće:

a) \(\sqrt{0,04}\) ili \(0,4^2\);

b) \(\sqrt{2-\frac{1}{25}}\) ili \(\left ( 2-\frac{1}{5} \right )^2\).

2. Uprosti izraz: $$\frac{\sqrt{180}-\sqrt{80}+\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$$

3.Pravougli trougao - primena Pitagorine teoreme Izračunaj površinu pravouglog trougla na slici.

4. Trapez - primena Pitagorine teoremeIzračunaj osnovice, visinu, obim i površinu trapeza sa slike.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_383