Pismeni zadaci

MPo7BGI_383

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Izračunaj, pa utvrdi šta je veće:

a) \(\sqrt{0,04}\) ili \(0,4^2\);

b) \(\sqrt{2-\frac{1}{25}}\) ili \(\left ( 2-\frac{1}{5} \right )^2\).

2. Uprosti izraz: $$\frac{\sqrt{180}-\sqrt{80}+\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$$

3.Pravougli trougao - primena Pitagorine teoreme Izračunaj površinu pravouglog trougla na slici.

4. Trapez - primena Pitagorine teoremeIzračunaj osnovice, visinu, obim i površinu trapeza sa slike.

MPo7BGI_382

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Izračunaj, pa utvrdi šta je veće:

a) \(0,1^2\) ili \(\sqrt{0,01}\);

b) \(\sqrt{1+\frac{9}{16}}\) ili \(\left ( 1+\frac{3}{4} \right )^2\).

2. Uprosti izraz: $$(\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{125} )\cdot \sqrt{5}$$

3. Pravougli trougao - primena Pitagorine teoreme Izračunaj površinu pravouglog trougla na slici.

4. Trapez - primena Pitagorine teoremeIzračunaj osnovice, visinu, obim i površinu trapeza sa slike.

MPo7BGI_366

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Za \(x=-2\) i \(y=-0,1\) izračunaj vrednost izraza: $$1-x^2\cdot (2+y^2)$$

2. Izračunaj:$$\sqrt{\frac{1}{4}}\cdot \left ( -1+\sqrt{(-0,4)^2} \right )$$

3. Primena Pitagorine teoremeIzračunaj dužine duži \(x\) i \(y\) sa slike.

4. Površina romba je \(216cm^2\) i jedna dijagonala \(18cm\). Izračunaj stranicu i visinu romba.

5. Dijagonale pravougaonika su dužine po \(16cm\) i seku se pod uglom od \(60^{\circ}\). Izračunaj obim i površinu tog pravougaonika.

MPo7BGI_367

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Za \(x=-2\) i \(y=-0,1\) izračunaj vrednost izraza: $$(1-x^2)\cdot 2+y^2$$

2. Izračunaj:$$2\cdot \sqrt{\left ( -\frac{1}{2} \right )^2}-\sqrt{0,16}$$

3. Primena Pitagorine teoremeIzračunaj dužine duži \(x\) i \(y\) sa slike.

4. Obim jednakokrakog trapeza je \(180cm\), a krak \(25cm\) i jedna osnovica \(45cm\). Izračunaj površinu trapeza.

5. Visina romba je \(4cm\). Izračunaj obim i površinu romba ako je oštar ugao romba \(45^{\circ}\).

MPo7BGI_123

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$2-\left ( \frac{1}{3} \right )^2+\left ( 2+\frac{1}{3} \right )^2+\left ( 2-\frac{1}{3} \right )^2$$

Rešenje: Zadatak 0614

 

2. Izračunaj: $$\sqrt{(9-16)^2}+\sqrt{5\cdot 4-4}+\sqrt{7^2}$$

Rešenje: Zadatak 0615

 

3. Reši sledeće jednačine:

a) \(20-4x^2=16\);

b) \(\frac{5}{9}x^2=1\frac{4}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0616

 

4. Izračunaj dužine težišnih duži pravouglog trougla ABC ( \(\measuredangle C=90^{\circ}\)), ako je dato: \(b=4cm, \alpha =60^{\circ}\).

Rešenje: Zadatak 0617

 

5. Izračunaj površinu romba čija je dijagonala 10cm a stranica 12cm.

Rešenje: Zadatak 0618

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_122

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred