Pismeni zadaci

MPo8BGI_386

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Vertikalni štap visine \(1,2m\) baca senku \(1,4m\). U blizini štapa se nalazi telefonski stub (dalekovod). Kolika je visina telefonskog stuba ako je u isto vreme dužina njegove senke \(6,3m\)?

2. Ortogonalna projekcija duži \(AB\) na ravan \(\pi\) je duž \(A'B'\). Izračunaj dužinu projekcije \(A'B'\) ako je \(AB=10cm,AA'=5cm,BB'4cm\). Tačke \(A\) i \(B\) nalaze se sa iste strane ravni \(\pi\).

3. Reši jednačinu: $$2(3x-2)-4(2x-3)=-6x$$

4. Reši jednačinu: $$-\frac{a}{2}+1=2a-\frac{2a-5}{4}$$

5. Odredi vrednost promenljive \(y\) za koju je vrednost izraza \(\frac{y-14}{3}\) jednaka polovini izraza \(5(2y-1)\).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VIII razred MPo8BGI_386