Pismeni zadaci

MPo8BGI_387

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Vertikalni štap visine \(1,2m\) baca senku \(1,4m\). U blizini štapa se nalazi dalekovod. Kolika je u isto vreme dužina senke dalekovoda ako je njegova visina \(24m\)?

2. Ortogonalna projekcija duži \(AB\) na ravan \(\pi\) je duž \(A'B'\). Izračunaj dužinu projekcije \(A'B'\) ako je \(AB=10cm,AA'=5cm,BB'4cm\). Tačke \(A\) i \(B\) nalaze se sa raznih strana ravni \(\pi\).

3. Reši jednačinu: $$-2(3x-2)+4(2x-3)=-x$$

4. Reši jednačinu: $$\frac{a}{2}-\frac{a-2}{6}=1+a$$

5. Odredi vrednost promenljive \(y\) za koju je vrednost izraza \(\frac{y}{2}-2\) za \(y\) manja od izraza \(\frac{y+3}{3}\).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VIII razred MPo8BGI_387