MPsIIIJAI_023

Opština Škola Profesor Razred Datum
Jagodina Gimnazija "Svetozar Marković" Velibor Todorović III 23.10.2007.

 

1. Izračunati zapreminu pravilnog tetraedra u funkciji osnovne ivice a.

 

Rešenje: Zadatak 0118

 

2. Izračunati zapreminu pravilnog oktaedra u funkciji osnovne ivice a.

 

Rešenje: Zadatak 0119

 

3. Stranice trougla su a=10cm, b=17cm i c=21cm. Izračunati zapremine tela koja nastaju kada dati trougao rotira oko svake stranice.

 

Rešenje: Zadatak 0120

 

4. Ako se u osnom preseku zarubljene kupe može upisati kružnica, gde su R i r poluprečnici osnova, H visina, s izvodnica, M omotač, P površina i V zapremina, izračunati M preko datih veličina.

 

Rešenje: Zadatak 0121

Pogledaj i zadatke za II grupu: MPsIIIJAI_024