MPsIIIJAI_024

Opština Škola Profesor Razred Datum
Jagodina Gimnazija "Svetozar Marković" Velibor Todorović III 23.10.2007.

 

1. Ako se u osnom preseku zarubljene kupe može upisati kružnica, gde su R i r poluprečnici osnova, H visina, s izvodnica, M površina omotača, P površina i V zapremina zarubljene kupe, izračunati V preko datih veličina.

 

Rešenje: Zadatak 0121

 

2. Stranice pravougaonika su 20cm i 15cm. Izračunati površinu tela koje nastaje pri rotaciji pravougaonika oko jedne svoje dijagonale.

 

Rešenje: Zadatak 0122

 

3. Osnova piramide je trougao stranica \(\sqrt{5}cm,\sqrt{10}cm \) i \(\sqrt{13}cm\). Izračunati zapreminu piramide ako je njena visina 12cm.

 

Rešenje: Zadatak 0123

 

4. Ivice paralelepipeda su a, b, c. Ivice a i b su uzajamno normalne, a ivica c obrazuje sa svakom od njih ugao od 60°. Izračunati zapreminu paralelepipeda.

 

Rešenje: Zadatak 0124

Pogledaj i zadatke za I grupu: MPsIIIJAI_023