Pismeni zadaci

MPsIIIVAI_330

Opština
Valjevo
Škola
Valjevska gimnazija
profesor
 

1. Neka su \(M\) i \(N\) središta ivica \(AC\) i \(BC\), respektivno, pravilne trostrane prizme \(ABCA_1B_1C_1\) osnovne ivice \(a\). Ako je ugao pod kojim se seku dijagonale trapeza \(A_1B_1NM\) jednak \(\alpha\), odredi visinu prizme.

2. Osnova piramide je paralelogram stranica \(9cm\) i \(10cm\) čija je dijagonala \(11cm\). Naspramne bočne ivice su jednake, a duže od njih su \(10,5cm\). Izračunaj zapreminu te piramide.

3. Površine osnova zarubljene piramide su \(P_1\) i \(P_2\), (\(P_1<P_2\)), a njena zapremina je \(V\). Odredi zapreminu odgovarajuće nezarubljene piramide.

4. Ravan, paralelna osi valjka, deli krug u osnovi u odnosu \(m:n\). Površina preseka te ravni i valjka je \(P\). Odredi površinu omotača valjka.

5. Duža osnovica jednakokrakog trapeza je \(a\), a oštar ugao \(\alpha\). Dijagonala trapeza normalna je na krak. Trapez rotira oko duže osnovice. Nađi zapreminu dobijenog tela.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje III godina MPsIIIVAI_330