Pismeni zadaci

MPsIIIVAI_346

Opština
Valjevo
Škola
Valjevska gimnazija
profesor
 

1. Osnova kose prizme je jednakostranični trougao stranice \(a\). Jedna bočna strana prizme je normalna na ravan osnove i ima oblik romba sa kraćom dijagonalom \(d\). Odredi zapreminu te prizme.

2. U pravilnoj četvorostranoj piramidi odstojanje centra osnove od bočne ivice je \(d\), a nagibni ugao bočne strane je \(\varphi\). Odredi osnovnu ivicu piramide.

3. Pravilna četvorostrana zarubljena piramida osnovnih ivica \(12\) i \(8\) i bočne ivice \(20\) presečena je jednom ravni koja sadrži teme gornje osnove i normalna je na ravni osnova. Izračunaj površinu manjeg dela piramide koji je nastao ovim presecanjem.

4. Nagibni ugao izvodnice kupe prema ravni osnove je \(30^{\circ}\), a površina omotača \(3\pi \sqrt{3}\). Izračunaj zapreminu pravilne šestostrane piramide upisane u tu kupu.

5. Izvodnica date kupe je \(13cm\), a visina \(12cm\). Kupu seče prava paralelna osnovi na rastojanju \(6cm\) od osnove i \(2cm\) od visine kupe. Nađi dužinu odsečka ove prave unutar kupe.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje III godina MPsIIIVAI_346