Pismeni zadaci

MPo5BGII_147

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Rastavi broj 196 na proste činioce.

Rešenje: Zadatak 0728

 

2. Odredi NZS i NZD za brojeve 32, 56.

Rešenje: Zadatak 0729

 

3. Tri štapa dužina \( 48cm, 60cm, 90cm\) treba iseći na komade jednakih dužina tako da budu maksimalne moguće dužine. Koliko takvih komada možeš dobiti?

Rešenje: MPo5BGII_147

 

4. Nacrtaj ugao \( \alpha =86 ^{\circ}\). Konstruiši ugao \( \delta =2\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0731

 

5. Za koliko stepeni je ugao \( \alpha =54^{\circ}\) veći od svog komplementnog ugla?

Rešenje: Zadatak 0732

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGII_146

MPo5BGII_146

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Rastavi broj 250 na proste činioce.

Rešenje: Zadatak 0723

 

2. Odredi NZS i NZD za brojeve 54, 60.

Rešenje: Zadatak 0724

 

3. Jelena, Marija i Biljana često idu u školsku biblioteku. Jelena ide svakih 4 dana, Marija svakih 6 dana, Biljana svakih 8 dana. Kog datuma u septembru će sve tri ponovo zajedno posetiti biblioteku ako se zna da su to učinile 2. septembra?

Rešenje: Zadatak 0725

 

4. Nacrtaj ugao \( \alpha =56 ^{\circ}\). Konstruiši ugao \( \delta =3\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0726

 

5. Za koliko stepeni je ugao \( \alpha =73 ^{\circ}\) manji od svog suplementnog ugla?

Rešenje: Zadatak 0727

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGII_147

MPo5BGII_130

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Ugao \(\alpha \) je pet puta veći od sebi komplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(2\alpha +\beta\).

Rešenje: Zadatak 0647

 

2. Odredi nepoznatu cifru \(x \) tako da je petocifreni broj 1007x deljiv sa:

a) 2;

b) 9.

Izračunaj zbir svih tako određenih petocifrenih brojeva.

Rešenje: Zadatak 0648

 

3. Odredi najmanji zajednički sadržalac brojeva \(48, 2\cdot 2\cdot 2\cdot 7, 2\cdot 24-14\).

Rešenje: Zadatak 0649

 

4. Odredi najveći zajednički delilac brojeva 2300 i 1610.

Rešenje: Zadatak 0650

 

5. Broj 82 napiši u obliku zbira dva broja tako da kada se veći broj podeli manjim bude količnik 3 i ostatak 2.

Rešenje: Zadatak 0651

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGII_131

MPo5BGII_131

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Ugao \(\alpha \) je pet puta manji od sebi suplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(\alpha +2\beta\).

Rešenje: Zadatak 0652

 

2. Odredi nepoznatu cifru \(x \) tako da je petocifreni broj 1301x deljiv sa:

a) 5;

b) 3.

Izračunaj zbir svih tako određenih petocifrenih brojeva.

Rešenje: Zadatak 0653

 

3. Odredi najmanji zajednički sadržalac brojeva \( 3\cdot 14+6, 36, 3\cdot 3\cdot 2\cdot 5, \).

Rešenje: Zadatak 0654

 

4. Odredi najveći zajednički delilac brojeva 1700 i 1190.

Rešenje: Zadatak 0655

 

5. Broj 51 napiši u obliku zbira dva broja tako da kada se veći broj podeli manjim bude količnik 5 i ostatak 3.

Rešenje: Zadatak 0656

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGII_130

MPo5BGII_033

1. Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 13^{\circ}60'+49^{\circ}59'\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}35'45''+78^{\circ}40'50''\)

 

Rešenje: Zadatak 0163

 

2. Odredi mere uglova s paralelnim kracima ako je je jedan od njih:

 

a) četiri puta veći od drugog ugla;

 

b) za  \(160^{\circ}\)  manji od drugog ugla.

 

Rešenje: Zadatak 0164

 

3. Napiši sve četvorocifrene brojeve za koje važi:

 

a) \(2\mid 340*\);  b) \(9\mid 72*9\);  c) \(4\mid 50*6\).

 

Rešenje: Zadatak 0165

 

4. Odredi :

 

a) S(10, 35);    b) S(33, 55, 66);    c) D(34,51);     d) D(28, 42, 56).

 

Rešenje: Zadatak 0166

 

5. Kolaž papir je pravougaonog oblika i dimenzija 210mm×135mm. Ružica treba da ga iseče na što je moguće veće jednake kvadratiće.

 

a) Kolika je površina jednog kvadratića?

 

b) Koliko je kvadratića isekla Ružica?

 

Rešenje: Zadatak 0167

Pogledaj i zadatke za I grupu: MPo5BGII_032

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje V razred