Pismeni zadaci

MPo5BGII_032

1. Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 29^{\circ}29'+60^{\circ}30'30''\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}45'55''+79^{\circ}50'40''\)

 

Rešenje: Zadatak 0158

 

2. Odredi mere uglova s paralelnim kracima ako je je jedan od njih:

 

a) tri puta manji od drugog ugla;

 

b) za  \(120^{\circ}\)  veći od drugog ugla.

 

Rešenje: Zadatak 0159

 

3. Napiši sve četvorocifrene brojeve za koje važi:

 

a) \(2\mid 509*\);  b) \(9\mid 1*43\);  c) \(4\mid 81*8\).

 

Rešenje: Zadatak 0160

 

4. Odredi :

 

a) S(15, 25);    b) S(21, 28, 35);    c) D(26,39);     d) D(12, 42, 54).

 

Rešenje: Zadatak 0161

 

5. Kolaž papir je pravougaonog oblika i dimenzija 165mm×210mm. Ružica treba da ga iseče na što je moguće veće jednake kvadratiće.

 

a) Kolika je površina jednog kvadratića?

 

b) Koliko je kvadratića isekla Ružica?

 

Rešenje: Zadatak 0162

Pogledaj i zadatke za II grupu: MPo5BGII_033

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje V razred MPo5BGII_032