Pismeni zadaci

MPo5BGII_033

1. Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 13^{\circ}60'+49^{\circ}59'\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}35'45''+78^{\circ}40'50''\)

 

Rešenje: Zadatak 0163

 

2. Odredi mere uglova s paralelnim kracima ako je je jedan od njih:

 

a) četiri puta veći od drugog ugla;

 

b) za  \(160^{\circ}\)  manji od drugog ugla.

 

Rešenje: Zadatak 0164

 

3. Napiši sve četvorocifrene brojeve za koje važi:

 

a) \(2\mid 340*\);  b) \(9\mid 72*9\);  c) \(4\mid 50*6\).

 

Rešenje: Zadatak 0165

 

4. Odredi :

 

a) S(10, 35);    b) S(33, 55, 66);    c) D(34,51);     d) D(28, 42, 56).

 

Rešenje: Zadatak 0166

 

5. Kolaž papir je pravougaonog oblika i dimenzija 210mm×135mm. Ružica treba da ga iseče na što je moguće veće jednake kvadratiće.

 

a) Kolika je površina jednog kvadratića?

 

b) Koliko je kvadratića isekla Ružica?

 

Rešenje: Zadatak 0167

Pogledaj i zadatke za I grupu: MPo5BGII_032

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje V razred MPo5BGII_033