Pismeni zadaci

MPo5BGII_130

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Ugao \(\alpha \) je pet puta veći od sebi komplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(2\alpha +\beta\).

Rešenje: Zadatak 0647

 

2. Odredi nepoznatu cifru \(x \) tako da je petocifreni broj 1007x deljiv sa:

a) 2;

b) 9.

Izračunaj zbir svih tako određenih petocifrenih brojeva.

Rešenje: Zadatak 0648

 

3. Odredi najmanji zajednički sadržalac brojeva \(48, 2\cdot 2\cdot 2\cdot 7, 2\cdot 24-14\).

Rešenje: Zadatak 0649

 

4. Odredi najveći zajednički delilac brojeva 2300 i 1610.

Rešenje: Zadatak 0650

 

5. Broj 82 napiši u obliku zbira dva broja tako da kada se veći broj podeli manjim bude količnik 3 i ostatak 2.

Rešenje: Zadatak 0651

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGII_131

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje V razred MPo5BGII_130