Pismeni zadaci

MPo6BGII_151

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Izračunaj: $$-102+15\cdot (-5)-105:(-3)$$

Rešenje: Zadatak 0748

 

2. Ako je \(5-x=-20\) i \(y\cdot (-5)=40\), izračunaj \(-3x+2y\).

Rešenje: Zadatak 0749

 

3. Uporedi brojeve \(x=\left | 8\cdot (-6)-6:(-2) \right |\) i \(y=\left | (8\cdot (-6)-6):(-2) \right |\).

Rešenje: Zadatak 0750

 

4. Konstruiši trougao ABC ako je \(BC=6cm, \gamma =60^{\circ},\beta =75^{\circ}\). Konstruiši centar opisane kružnice tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0751

 

5. Za uglove trougla ABC važi da je \(\gamma =90^{\circ}\) a \(\beta\) je tri puta veći od \( \alpha\). Izračunaj ugao između težišne linije \(CC_1\) i simetrale ugla \(\alpha\).

Rešenje: Zadatak 0752

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGII_150

MPo6BGII_150

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Izračunaj: $$-32\cdot (-4)+204:(-3)-20$$

Rešenje: Zadatak 0743

 

2. Ako je \(5x=20\) i \(y+5=-12\), izračunaj \(2x-3y\).

Rešenje: Zadatak 0744

 

3. Uporedi brojeve \(x=-\left | 6\cdot (-7)+7:(-7) \right |\) i \(y=-\left | (6\cdot (-7)+7):(-7) \right |\).

Rešenje: Zadatak 0745

 

4. Konstruiši trougao ABC ako je \(AB=5cm, \alpha =45^{\circ},\beta =60^{\circ}\). Konstruiši centar upisane kružnice tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0746

 

5. Za uglove trougla ABC važi da je \(\gamma =90^{\circ}\) a \(\beta\) je za \(15^{\circ}\) veći od \( \alpha\). Izračunaj ugao između težišne linije \(CC_1\) i simetrale ugla \(\beta\).

Rešenje: Zadatak 0747

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGII_151

MPo6BGII_134

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$ 25 \cdot ((-7)-75:(-12-13))$$

Rešenje: Zadatak 0667

 

2. Koji broj treba pomožiti zbirom brojeva -17 i -8 da bi se dobio broj -200 ?

Rešenje: Zadatak 0668

 

3. Odredi najveći ceo broj koji treba dodati broju -2 tako da rezultat ne bude veći od -7.

Rešenje: Zadatak 0669

 

4. Za trouglove \(ABC\) i \(A_{1}B_{1}C_{1}\) važi da je \(a=a_{1}\). U trouglu \(ABC\) unutrašnji ugao kod temena \(B\) je \(49^{\circ}\), a spoljašnji ugao kod temena \(C\) je \(99^{\circ}\). U trouglu \(A_{1}B_{1}C_{1}\) unutrašnji ugao kod temena \(A_{1}\) je \(50^{\circ}\), a spoljašnji kod temena \(B_{1}\) je \(131^{\circ}\). Da li su ti trouglovi podudarni?

Rešenje: Zadatak 0670

 

5. Nad stranicom \(CD\) kvadrata \(ABCD\) konstruisan je sa spoljne strane jednakostranični trougao \(DCE\). Dokaži da je \(AE=BE\).

Rešenje: Zadatak 0671

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGII_135

MPo6BGII_135

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$ (25 \cdot (-7)-75):(-12-13)$$

Rešenje: Zadatak 0672

 

2. Koji broj treba podeliti razlikom brojeva -17 i -8 da bi se dobio broj -25 ?

Rešenje: Zadatak 0673

 

3. Odredi najmanji ceo broj od kog treba oduzeti broj -6 tako da rezultat ne bude manji od -4.

Rešenje: Zadatak 0674

 

4. Za trouglove \(ABC\) i \(A_{1}B_{1}C_{1}\) važi da je \(c=c_{1}\). U trouglu \(ABC\) unutrašnji ugao kod temena \(A\) je \(50^{\circ}\), a spoljašnji ugao kod temena \(B\) je \(129^{\circ}\). U trouglu \(A_{1}B_{1}C_{1}\) unutrašnji ugao kod temena \(B_{1}\) je \(79^{\circ}\), a spoljašnji kod temena \(C_{1}\) je \(99^{\circ}\). Da li su ti trouglovi podudarni?

Rešenje: Zadatak 0675

 

5. Nad stranicom \(AD\) kvadrata \(ABCD\) konstruisan je sa spoljne strane jednakostranični trougao \(ADE\). Dokaži da je \(BE=CE\).

Rešenje: Zadatak 0676

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGII_134

MPo6BGII_037

1. Izračunaj: \(28-8\cdot (-36+42:7)\).

 

Rešenje: Zadatak 0181

 

2. Napiši proizvod apsolutne vrednosti zbira brojeva -63 i 54 i broja -7 i izračunaj njegovu vrednost.

 

Rešenje: Zadatak 0182

 

3. Reši jednačine:

 

a)  \(6-5\cdot x=-4\);   b)  \(-20:(3-4 \cdot x)=4\).

 

Rešenje: Zadatak 0183

 

4. Dati su trouglovi ABC i MNP (vidi sliku). Dokaži da su duži BC i MN jednake.

 

slika uz zadatak MKo6BGII_036

Rešenje: Zadatak 0184

 

5. Konstruiši truougao ABC ako je   \(c=8cm, a=6cm, \beta =60^{\circ}\)  a zatim upiši kružnicu u taj trougao.

 

Rešenje: Zadatak 0185

Pogledaj i zadatke za I grupu: MPo6BGII_036

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje VI razred