Pismeni zadaci

MPo7BGII_138

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Napiši kraće sledeće izraze:

a) \(2a\cdot 2a\cdot 2a\);

b) \(4m^2-10m^2+2m^2\);

c) \(-15x^6:(5x)\);

d) \((-3y^5)^3\).

Rešenje: Zadatak 0685

 

2. Izračunaj vrednost izraza:$$8x^3-4x^2$$ za \(x=\sqrt{2+\frac{1}{4}}\).

Rešenje: Zadatak 0686

 

3. Izračunaj x ako je: $$\frac{x}{25\cdot 3^4}=\frac{15\cdot 2^2}{27\cdot 5^3}$$

Rešenje: Zadatak 0687

 

4. Iz jednog temena pravilnog mnogougla polazi 6 dijagonala. Izračunaj zbir uglova u tom mnogouglu.

Rešenje: Zadatak 0688

 

slika uz zadatak 06895. Dijagonala AC pravilnog osmougla ima dužinu \(4\sqrt{2}cm\). Izračunaj površinu tog osmougla.

Rešenje: Zadatak 0689

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGII_139

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje VII razred MPo7BGII_138