MPo7BGII_139

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Napiši kraće sledeće izraze:

a) \(3b\cdot 3b\cdot 3b\);

b) \(5n^2-11n^2+4n^2\);

c) \(-18x^7:(-9x)\);

d) \((-2y^4)^5\).

Rešenje: Zadatak 0690

 

2. Izračunaj vrednost izraza:$$9x^2-27x^3$$ za \(x=\sqrt{3-\frac{2}{9}}\).

Rešenje: Zadatak 0691

 

3. Izračunaj x ako je: $$\frac{x}{8\cdot 5^3}=\frac{6\cdot 3^2}{2^4\cdot 125}$$

Rešenje: Zadatak 0692

 

4. Iz jednog temena pravilnog mnogougla polazi 8 dijagonala. Izračunaj zbir uglova u tom mnogouglu.

Rešenje: Zadatak 0693

 

slika uz zadatak 06945. Dijagonala AC pravilnog osmougla ima dužinu \(6\sqrt{2}cm\). Izračunaj površinu tog osmougla.

Rešenje: Zadatak 0694

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGII_138