Pismeni zadaci

MPo8BGII_159

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Nađi zajednički skup rešenja nejednačina:

$$2(x-5)-3(x+3)< -17 \text{ i }\frac{2x-3}{4}-\frac{x+3}{3} \leq -\frac{7}{12}$$

Rešenje: Zadatak 0786

 

2. Zapremina kocke je \(64cm^3\). Izračunaj njenu površinu.

Rešenje: Zadatak 0787

 

3. Dijagonala kvadra je \(26cm\), a osnovne ivice \(8cm\) i \(6cm\). Izračunaj visinu i površinu tog kvadra.

Rešenje: Zadatak 0788

 

4. Razvijeni omotač pravilne trostrane prizme je kvadrat obima \(24cm\). Izračunaj površinu i zapreminu te prizme.

Rešenje: Zadatak 0789

 

5. Zbir dužina svih ivica jednakoivične prave šestostrane prizme je \(27cm\). Izračunaj zapreminu te prizme.

Rešenje: Zadatak 0790

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGII_158

MPo8BGII_158

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Nađi zajednički skup rešenja nejednačina:

$$4(x-2)-5(x+1)\geq -15 \text { i }\frac{5x+1}{2}-\frac{7x-1}{3}>\frac{1}{6}$$

Rešenje: Zadatak 0781

 

2. Zapremina kocke je \(125cm^3\). Izračunaj njenu površinu.

Rešenje: Zadatak 0782

 

3. Dijagonala kvadra je \(13cm\), a osnovne ivice \(3cm\) i \(4cm\). Izračunaj visinu i površinu tog kvadra.

Rešenje: Zadatak 0783

 

4. Razvijeni omotač pravilne trostrane prizme je kvadrat obima \(48cm\). Izračunaj površinu i zapreminu te prizme.

Rešenje: Zadatak 0784

 

5. Zbir dužina svih ivica jednakoivične prave šestostrane prizme je \(36cm\). Izračunaj zapreminu te prizme.

Rešenje: Zadatak 0785

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGII_159

MPo8BGII_142

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Reši nejednačine i rešenje prikaži na brojevnoj pravoj:

a) \(-5(2a+3)<0\);

b) \(\frac{3y-1}{-3}\geq 0\).

Rešenje: Zadatak 0703

 

2. Izračunaj površinu pravilne četvorostrane prizme ako je osnovna ivica \(4cm\) a visina \(5cm\).

Rešenje: Zadatak 0704

 

3. Izračunaj zapreminu pravilne jednakoivične trostrane prizme ako je površina jedne bočne strane \(16cm^2\).

Rešenje: Zadatak 0705

 

4. Dve ivice kvadra su \(16cm\) i \(6cm\) a njegova zapremina je \(192cm^3\). Izračunaj površinu tog kvadra.

Rešenje: Zadatak 0706

 

5. Izračunaj površinu tela na slici.

 slika uz zadatak 0707

Rešenje: Zadatak 0707

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGII_143

MPo8BGII_143

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Reši nejednačine i rešenje prikaži na brojevnoj pravoj:

a) \(\frac{-2a+3}{4} \leq 0\);

b) \(-\frac{a}{2}\geq 1-a\).

Rešenje: Zadatak 0708

 

2. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane prizme ako je osnovna ivica \(4cm\) a visina \(5cm\).

Rešenje: Zadatak 0709

 

3. Izračunaj zapreminu pravilne jednakoivične šestostrane prizme ako je površina jedne bočne strane \(16cm^2\).

Rešenje: Zadatak 0710

 

4. Osnova prave prizme je jednakokrako-pravougli trougao površine \(18cm^2\). Ako je visina prizme \(2cm\) izračunaj površinu njenog omotača.

Rešenje: Zadatak 0711

 

5. Izračunaj zapreminu tela na slici.

 

Rešenje: Zadatak 0712

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGII_142

MPo8BGII_045

1. Reši sledeće nejednačine:

 

a)  \(3\cdot(x-1)>3\cdot(1-x)+12\) u skupu prirodnih brojeva;

 

b) \((x-2)(x-3)<(x-2)^2+5\)  u skupu negativnih celih brojeva.

 

Rešenje: Zadatak 0219

 

2. Koristeći brojevnu pravu odredi zajednička rešenja sledećih nejednačina:

 

\(-3x+2<x+\frac{x-2}{2}\)   i   \(0,3x-0,1\leqslant \frac {x}{5}+1\)

 

u skupu realnih brojeva.

 

Rešenje: Zadatak 0220

 

3. Merni brojevi dužina ivica kvadra su tri uzastopna prosta broja takva da nijedan nije paran a svi su jednocifreni. Odredi njegovu površinu i zapreminu.

 

Rešenje: Zadatak 0221

 

4. Bočne strane prizme su šest podudarnih kvadrata ukupne površine 216 cm2. Izračunaj površinu i zapreminu te prizme.

 

Rešenje: Zadatak 0222

 

5. Ako sve ivice osnove pravilne četvorostrane prizme smanjimo za trećinu, a sve bočne ivice za njihovu polovinu od prizme će nastati kocka čiji je dijagonalni presek površine \(144\sqrt {2}cm^2\).

 

a) Izračunaj razliku površina date prizme i dobijene kocke;

 

b) izračunaj odnos zapremina date prizme i dobijene kocke.

 

Rešenje: Zadatak 0223

Pogledaj i zadatke za I grupu: MPo8BGII_044

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje VIII razred