Pismeni zadaci

MPsIKGII_062

1. Dokazati da su dva trougla podudarna ako su im jednaki sledeći odgovarajući elementi:  \(c=c_{1}, b=b_{1}, h_{c}=h_{c_{1}}\).

 

Rešenje: Zadatak 0293

 

hit2. Milan je kupio očišćeno prase teško 14kg i 800g. Ispekao ga je i dobio tačno 10kg pečenja. Koliko se proceneta mase gubi pri pečenju?

 

Rešenje: Zadatak 0294

 

3. Ako danas uložimo 100 000 dinara u banku čija je kamatna stopa 20%, koliki iznos se dobija od kamate posle:  a) 15 meseci;  b) 200 dana?

 

Rešenje: Zadatak 0295

 

4. Ako 3 sejačice mogu da poseju za 3 dana 384ha, za koliko dana će posejati 7 sejačica 4480ha?

 

Rešenje: Zadatak 0296

 

5. Ako imamo robu po ceni od 2400 i 3200 dinara, a treba napraviti 450kg mešavine po ceni od 2600 dinara, koliko kilograma treba uzeti od svake robe?

 

Rešenje: Zadatak 0297

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje I godina MPsIKGII_062