MPsIKGII_066

1. a) Sa povećanjem od 16% roba je koštala 3712 dinara. Kolika je bila cena robe pre povećanja?

 

Rešenje: Zadatak 0310

 

b) Nakon perioda od 75 dana, uz kamatu od 6% na računu je iznos od 121500 dinara. Koliki je bio ulog na početku i kolika je dobit od kamate ostvarena?

 

Rešenje: Zadatak 0311

 

2. a) Pera, Žika i Laza treba da podele sumu od 603 evra u odnosu 4:3:2. Koliko dobija svaki od njih pojedinačno?

 

Rešenje: Zadatak 0312

 

b) Reši jednačinu: \((9+x):6=x:5\).

 

Rešenje: Zadatak 0313

 

c) Za odelo treba 3m štofa širine 140cm. Koliko metara štofa treba ako je širina 80cm?

 

Rešenje: Zadatak 0314

 

d) Koliko treba uzeti 90%, a koliko 60% rastvora alkohola da bi se dobilo 27 litara rastvora jačine 70% ?

 

Rešenje: Zadatak 0315

 

3. Dokazati da su dva trougla podudarna ako su im jednaki sledeći odgovarajući elementi: \(a=a_{1},c=c_{1}, h_{c}=h_{c_{1}}\).

 

Rešenje: Zadatak 0316

Pogledaj i zadatke za II grupu: MPsIKGII_070