MPsIBGII_296

Opština
Zemun
Škola
Zemunska gimnazija
profesor
Ilija Joksimović

1. Koliko se šestocifrenih brojeva može sastaviti od cifara \(0,1,2,3,4,5\) uz uslov da se svaka cifra pojavljuje tačno jednom i da su parne cifre jedna uz drugu. (napomena: 0 je parna cifra).

2. Napiši u obliku razlomka broj \(0,15\overline{74}\).

3. Bez upotrebe digitrona odredi između koja dva uzastopna cela broja se nalazi broj $$a=\frac{4}{\sqrt{5}-1}$$

4. Nađi sve realne brojeve \(x\) takve da je $$\left | 3x-\frac{2}{3} \right |>\frac{4}{3}$$

5. U skupu od sedam tačaka postoji tačno šest trojki kolinearnih tačaka i ne postoje četiri tačke koje su kolinearne. Koliko različitih pravih određuju tačke ovog skupa?

 

Rešenja možete pronaći ovde.