Pismeni zadaci

MPsIBGII_297

Opština
Zemun
Škola
Zemunska gimnazija
profesor
Ilija Joksimović

1. Dati su četvoročlani skupovi \(A=\left \{a,b,c,d \right \}\) i \(M=\left \{1,2,3,4\right \}\). Koliko ima 1 – 1 и NA preslikavanja \(f : A\rightarrow M\)? 

2. Odredi supremum skupa $$M=\left \{ 0,-\frac{1}{2},-\frac{2}{3},-\frac{3}{4},-\frac{4}{5}\cdots  \right \}$$

3. Nađi sve realne brojeve \(x\) takve da je $$\frac{1}{5}<\left |x  \right |<\frac{3}{4}$$

4. Ako su \(a,b \in \mathbb{Q}\) da li je broj \(a+b\sqrt{2}\) racionalan ili iracionalan? Dokaži tvrđenje.

5. Dat je skup od \(n\) tačaka, među kojima ne postoji nijedna trojka kolinearnih tačaka. Koliko tačaka sadrži taj skup ako je broj pravih određenih tim tačkama tri puta veći od broja tačaka?

 

Rešenja možete pronaći ovde.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje I godina MPsIBGII_297