Pismeni zadaci

MPsIKIII_304

Opština
Kikinda
Škola
Mašinsko-tehnička
profesor
 

1. Uprosti izraz:

a) $$\frac{a^2-9a}{a^2-6a+9}\cdot \frac{a^2-9}{9-a}$$

b) $$\frac{25-10x+x^2}{6xy-y^2}:\frac{5x-25}{y-6x}$$

2. Uprosti izraz: $$\frac{2m}{m^2-6m+9}-\frac{2m}{m^2-9}+\frac{1}{m+3}$$

3. Uprosti izraz: $$\frac{1}{x^2+4x+4}-\frac{3}{x^2-4}+\frac{2}{x^2-4x+2}$$

4. Uprosti izraz: $$\left ( \frac{a}{a^2+2a+4} -\frac{a^2+8}{a^3-8}+\frac{1}{a-2}\right )\left ( \frac{a^2}{a^2-4}-\frac{2}{2-a} \right )$$

5.

a) Radeći dnevno po \(6h\), \(22\) radnika za \(10\) dana zarade \(40 000\) dinara. Koliko časova dnevno treba da rade \(24\) radnika, \(11\) dana, da bi zaradili \(80 000\) dinara?

b) Od određene količine materijala može se napraviti \(15\) grda dužine \(6m\), širine \(0,4m\) i debljine \(7cm\). Ako se od iste količine može napraviti \(12\) greda dužine \(5m\), debljine \(12cm\), kolika će biti njihova širina?

 

Rešenja možete pronaći ovde.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje I godina MPsIKIII_304