Pismeni zadaci

MPsIIVAII_349

Opština
Valjevo
Škola
Valjevska gimnazija
profesor
 

1. Reši jednačinu: $$2x^2-5x-3\left | x-2 \right |=0$$

2. Data je jednačina (\(a\neq -1,a\neq 2\)): $$(a^2-a-2)x^2+(2a^2-2a+5)x+a^2-a-2=0$$

a) Dokaži da su koreni ove jednačine realni.

b) Za koju vrednost parametra \(a\) je zbir korena jednačine najmanji?

3. Nacrtaj grafik funkcije: $$y=\left | x^2-\left | x \right | -2\right |$$

4. Reši jednačinu: $$(x-1)(x-3)(x+5)(x+7)=297$$

5. Odredi najmanji ceo broj \(a\) takav da nejednakost \(ax^2+4x-1+2a>0\) važi za sve realne brojeve \(x\).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci II tromesečje II godina MPsIIVAII_349