MPsIVVAII_351

Opština
Valjevo
Škola
Valjevska gimnazija
profesor
 

1. Dokazati da za funkciju $$f(x)=\arctan \frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}$$ važi \(f'(x)>0\).

2. Odredi tačke u kojima tangente grafika funkcije $$f(x)=\frac{x+1}{x-3}$$ grade sa osom \(Ox\) ugao od \(\frac{3\pi }{4}\).

3. Zapremina otvorenog rezervoara sa kvadratnim dnom je \(256m^3\). Odredi stranicu osnove i dubinu rezerevoara tako da se za oblaganje zidova i dna utroši najmanje pločica.

4. Detaljno ispitaj funkciju $$f(x)=(2x-1)e^{\frac{2}{x}}$$ i nacrtaj njen grafik.