Pismeni zadaci

MPo5BGIII_246

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left (1,6+ \frac{1}{5} \right )-\left ( 2\frac{1}{2}-2 \right )$$

 

2. Broj \(2\frac{7}{10}\) umanji za razliku brojeva \(2\) i \(0,3\).

 

3. Poštar Mile je na početku radnog dana izmerio svoju torbu i utvrdio da je teška \(7,1kg\). Paketi su teški \(5,3kg\), pisma \(0,53kg\), a ostale pošiljke \(0,87kg\). Koliko je teška prazna torba?

 

4. Nacrtaj figuru osno simetričnu datoj figuri u odnosu na pravu \(m\).

 

5. Nacrtaj prave \(a\) i \(b\) koje se seku u tački \(O\) i tačke \(M\) i \(N\), redom na pravama \(a\) i \(b\). Konstruiši prave \(a_1\) i \(b_1\) osno simetrične datim pravama u odnosu na pravu \(c(M,N)\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGIII_245

MPo5BGIII_245

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left ( \frac{1}{2}+2,8 \right )-\left ( 3\frac{2}{5}-3 \right )$$

 

2. Broj \(5\frac{3}{5}\) uvećaj za razliku brojeva \(5\) i \(0,6\).

 

3. Poštar Mile je na početku radnog dana izmerio svoju torbu i utvrdio da je teška \(6,2kg\). Paketi su teški \(4,8kg\), pisma \(0,48kg\), a ostale pošiljke \(0,62kg\). Koliko je teška prazna torba?

 

4. Nacrtaj figuru osno simetričnu datoj figuri u odnosu na pravu \(m\).

 

5. Nacrtaj prave \(a\) i \(b\) koje se seku u tački \(O\) i tačke \(M\) i \(N\), redom na pravama \(a\) i \(b\). Konstruiši prave \(a_1\) i \(b_1\) osno simetrične datim pravama u odnosu na pravu \(c(M,N)\).

Pogledaj zadatke za II grupu: 246

MPo5BGIII_213

Matematički list br. 4, 2008/09

I grupa

1. Za koliko je \(3\frac{1}{4}\) manje od \(5\frac{1}{8}\)?

 

2. Od broja \(2\frac{2}{5}\) oduzmi zbir brojeva \(\frac{3}{4}\) i \(1\frac{2}{5}\).

 

3. Reši jednačine:

a) \(1,2-x=0,24\);

b) \(x-1\frac{1}{2}=4\frac{3}{8}\).

 

4. Nacrtaj oštrougli trougao ABC. Preslikaj dati trougao osnom simetrijom u odnosu na simetralu stranice AB.

 

5. Koristeći lenjir i šestar konstruiši ugao od \(75^{\circ}\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGIII_214

MPo5BGIII_214

Matematički list br. 4, 2008/09

II grupa

1. Za koliko je \(3\frac{1}{4}\) veće od \(1\frac{1}{8}\)?

 

2. Broju \(\frac{7}{4}\) dodaj razliku brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(1\frac{5}{6}\).

 

3. Reši jednačine:

a) \(1,2+x=2,024\);

b) \(1\frac{1}{3}=2\frac{3}{5}-x\).

 

4. Nacrtaj oštrougli trougao ABC. Preslikaj dati trougao osnom simetrijom u odnosu na simetralu stranice BC.

 

5. Koristeći lenjir i šestar konstruiši ugao od \(105^{\circ}\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGIII_213

MPo5BGIII_182

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. Reši jednačine:

a) \(x+3,2=\frac{15}{4}\);

b) \(y-\left ( 4-\frac{4}{5} \right )=\frac{4}{5}\).

 

2. Putnik je prvog dana prešao \(\frac{3}{4}\) puta, drugog dana \(\frac{1}{2}\) ostatka puta, a trećeg dana preostalih 42km. Koliko kilometara je taj putnik prešao drugog dana?

 

3. Koristeći uglomer nacrtaj ugao \(xOy\) od \(50^{\circ}\). Na kraku \(Oy\) nacrtaj tačku \(M\) tako da je \(OM=3,5cm\). Nacrtaj tačku \(P\) simetričnu tački \(M\) u odnosu na pravu \(Ox\). Koliki je ugao \(MOP\) i kolika je duž \(OP\)?

 

4. Nacrtaj kružnicu \(k(S, 4cm)\) i pravu \(s\) koja seče kružnicu \(k\) u tačkama \(A\) i \(B\) tako da je \(AB=4,5cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_1\) simetričnu kružnici \(k\) u odnosu na pravu \(s\).

 

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGIII_181

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje V razred