Pismeni zadaci

MPo5BGIII_002

1. Izračunaj vrednosti izraza: a) \(5\frac{5}{8}+4\frac{3}{4}\); b) \( 4\frac{4}{15}-2\frac{2}{5}\); c)  \(4\frac{7}{12}-\left (2\frac{4}{5}-1\frac{3}{10} \right )\).

 

Rešenje: Zadatak 0015

 

2. Reši jednačine: a) \(x-2,8=3\frac{1}{4}\); b) \(\left ( 6\frac{7}{10}-x \right )+1\frac{1}{2}=2\).

 

Rešenje: Zadatak 0016

 

 

3. Za koliko je zbir brojeva  \(2\frac{3}{10}\)   i 10,8 veći od razlike brojeva 5,1 i \(3\frac{4}{5}\)?

 

Rešenje: Zadatak 0017

 

4. Odredi skup rešenja nejednačina: a)\(x-0,5\geq 2\frac{1}{5}\); b) \(\left ( x+2\frac{3}{10} \right )-3,7\leq \frac{3}{5}\).

 

Rešenje: Zadatak 0018

 

5. Nacrtaj proizvoljan trougao ABC i preslikaj ga osnom simetrijom u odnosu na pravu s koja seče stranice BC i AB.

 

Rešenje: Zadatak 0019

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje V razred MPo5BGIII_002