Pismeni zadaci

MPo5BGIII_181

Matematički list br. 4, 2007/08

I grupa

1. Reši jednačine:

a) \(x+\frac{15}{8}=7,5\);

b) \(y-\left ( 3-\frac{2}{5} \right )=3\).

 

2. Putnik je prvog dana prešao \(\frac{2}{3}\) puta, drugog dana \(\frac{1}{2}\) ostatka puta, a trećeg dana preostalih 42km. Koliko kilometara je taj putnik prešao drugog dana?

 

3. Koristeći uglomer nacrtaj ugao \(xOy\) od \(70^{\circ}\). Na kraku \(Ox\) nacrtaj tačku \(M\) tako da je \(OM=4,5cm\). Nacrtaj tačku \(P\) simetričnu tački \(M\) u odnosu na pravu \(Oy\). Koliki je ugao \(MOP\) i kolika je duž \(OP\)?

 

4. Nacrtaj kružnicu \(k(O, 3cm)\) i pravu \(s\) koja seče kružnicu \(k\) u tačkama \(A\) i \(B\) tako da je \(AB=3,5cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_1\) simetričnu kružnici \(k\) u odnosu na pravu \(s\).

 

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGIII_182

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje V razred MPo5BGIII_181