Pismeni zadaci

MPo6BGIII_266

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. Ako je \(x=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot \frac{3}{5}\) i \(y=1-x\) koliko je $$\left | 3xy-2y^2 \right |$$

 

2. Izračunaj $$\frac{2}{3}x-\frac{3}{5}x+x$$ ako je \(x=-4,5\).

 

3. Cena jedne knjige je bila 1200 dinara i snižena je za 25%. Kolika je nova cena te knjige? Koliko procenata treba povećati tu novu cenu da bi se ona vratila na prvobitnu?

 

4. Konstruiši paralelogram čije su stranice \(5cm\) i \(4,5cm\), a zbir dva unutrašnja ugla \(210^{\circ}\).

 

5. Dijagonale trapeza dele srednju liniju dužine \(16,5cm\) na tri dela tako da je srednji deo jednak jednom od krajnjih delova. Izračunaj osnovice tog trapeza.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIII_265

MPo6BGIII_265

Matematički list br. 4, 2007/08

I grupa

1. Ako je \(x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot \frac{2}{3}\) i \(y=x-1\) koliko je $$\left | 2x^2+3xy \right |$$

 

2. Izračunaj $$\frac{2}{3}x+\frac{3}{4}x-x$$ ako je \(x=-3,6\).

 

3. Cena jedne knjige je bila 800 dinara i povećana je za 25%. Kolika je nova cena te knjige? Koliko procenata treba smanjiti tu novu cenu da bi se ona vratila na prvobitnu?

 

4. Konstruiši paralelogram čije su stranice \(5cm\) i \(4,5cm\), a zbir tri unutrašnja ugla \(315^{\circ}\).

 

5. Dijagonale trapeza dele srednju liniju dužine \(16,4cm\) na tri dela tako da je srednji deo jednak zbiru krajnjih delova. Izračunaj osnovice tog trapeza.

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGIII_266

MPo6BGIII_249

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj:

a) \(\frac{8}{3}\cdot \left ( -\frac{1}{5} \right ):1\frac{1}{5}\);

b) \(-2,45+1,2:0,5\).

 

2. Napiši izraz i izračunaj njegovu brojevnu vrednost: zbir brojeva \(0,5\) i \(-\frac{2}{5}\) pomnoži brojem \(1,4\).

 

3. Zbir dva spoljašnja ugla jednakokrakog trapeza je \(152^{\circ}\). Izračunaj uglove trapeza.

 

4. Konstruiši paralelogram ako su dijagonale \(8cm\) i \(7cm\) i ugao između njih \(45^{\circ}\).

 

5. Na stranicama \(AB\) i \(CD\) pravougaonika \(ABCD\) odredi tačke \(K\) i \(M\) tako da je četvorougao \(AKCM\) romb. Dijagonala \(AC\) gradi sa stranicom \(AB\) ugao od \(30^{\circ}\). Odredi stranicu romba ako je duža stranica pravougaonika \(3cm\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGIII_250

MPo6BGIII_250

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj:

a) \(1,41:(-0,3)+1,1\);

b) \(-1\frac{3}{5}:\left ( \frac{1}{2}\cdot \frac{4}{5} \right )\).

 

2. Napiši izraz i izračunaj njegovu brojevnu vrednost: razliku brojeva \(1\frac{2}{5}\) i \(-0,8\) podeli brojem \(-\frac{3}{4}\).

 

3. Zbir dva spoljašnja ugla pravouglog trapeza je \(152^{\circ}\). Izračunaj uglove trapeza.

 

4. Konstruiši paralelogram ako su stranice \(5cm\) i \(6cm\) i dijagonala \(7cm\).

 

5. Simetrala ugla paralelograma \(ABCD\) seče stranicu \(BC\) u tački \(K\) i produžetak stranice \(CD\) u tački \(M\). Ako je \(CM=1cm\) i \(BK=3cm\) izračunaj stranice paralelograma \(ABCD\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIII_249

MPo6BGIII_186

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. Ako je \(x=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot \frac{3}{5}\) i \(y=1-x\) koliko je $$\left |3xy-2y^2  \right |$$

 

2. Ako je \(x=-4,5\) izračunaj $$\frac{2}{3}x-\frac{3}{5}x+x$$

3. Cena jedne knjige bila je 1200 dinara i snižena je za 25%. Kolika je nova cena te knjige? Za koliko procenata treba povećati tu novu cenu pa da bi se ona vratila na prvobitnu?

 

4. Konstruiši paralelogram čije su stranice \(5cm\) i \(4,5cm\) a zbir dva unutrašnja ugla \(210^{\circ}\).

 

5. Dijagonale trapeza dele srednju liniju dužine \(16,5cm\) na tri dela tako da je srednji deo jednak jednom od krajnjih delova. Izračunaj osnovice tog trapeza.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIII_185

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje VI razred