Pismeni zadaci

MPo6BGIV_217

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left ( -\frac{22}{7} +\frac{8}{3}\right ):(3-2,8)$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(-4+ \frac{2}{5}\cdot x=-1,2\);

b) \(x\cdot \left | 5-2\frac{1}{3} \right |=2+1\frac{1}{3}\).

 

3. Osnovice jednakokrakog trapeza su \(12,5cm\) i \(6,4cm\), a obim je \(30cm\). Koliki je krak tog trapeza?

 

4. Nataša je prvog dana prekucala 40% planiranog teksta, drugog dana 50% ostatka i trećeg dana 42 strane. Izračunaj koliko strana je Nataša ukupno prekucala i koliko je prekucala prvog dana?

 

5. Posle poskupljenja od 20% čokolada košta 204 dinara. Kolika je bila cena te čokolade pre promene cene?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGIII_218

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje Pismeni zadaci iz matematike IV tromesečje VI razred MPo6BGIV_217