Pismeni zadaci

MPo6BGIV_218

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$(-3+2,8):\left ( \frac{2}{7} -\frac{8}{3}\right )$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(5- \frac{3}{4}\cdot x=-6,25\);

b) \(x: (-\frac{11}{3}\cdot =\left | 2-5\frac{3}{4} \right |=2+1\frac{1}{3}\).

 

3. Osnovica jednakokrakog trougla je \(7,8cm\), a obim je \(30cm\). Koliki je krak tog trougla?

 

4. Nataša je prvog dana prekucala 60% planiranog teksta, drugog dana 50% ostatka i trećeg dana 28 strana. Izračunaj koliko strana je Nataša ukupno prekucala i koliko je prekucala drugog dana?

 

5. Posle pojeftinjenja od 20% čokolada košta 208 dinara. Kolika je bila cena te čokolade pre promene cene?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIII_217

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje Pismeni zadaci iz matematike IV tromesečje VI razred MPo6BGIV_218