Pismeni zadaci

MPo7BGIII_254

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj vrednost razlomka: $$\frac{245^2-45^2}{290\cdot 800}$$

 

2. Reši jednačinu: $$y(y-3)+(5-y^2)=0,5$$

 

3. Nacrtaj pravougaonik \(ABCD\) u koordinatnom sistemu ako je \(A=(-2,2), B=(4,2), D=(-2,6)\). Odredi koordinate temena \(C\). Izračunaj obim pravougaonika.

 

4. Dopuni date tabele ako je veličina \(y\) proporcionalna, direktno ili obrnuto, veličini \(x\) i izrazi tu proporcionalnost odgovarajućom formulom.

a)

\(x\)
\(y\)
-4
6
-2
 
1
 
 
-12
3
-8

b)

\(x\)
\(y\)
-3
9
-2
 
-1
 
1
-3
 
-9

 

5. Marko je kupio 7 čokolada za 910 dinara. Koliko treba da plati za 12 takvih čokolada?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIII_253

MPo7BGIII_253

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj vrednost razlomka: $$\frac{156^2-56^2}{216\cdot 500}$$

 

2. Reši jednačinu: $$x(2+x)-(x^2+2)=2,2$$

 

3. Nacrtaj pravougaonik \(ABCD\) u koordinatnom sistemu ako je \(A=(-2,2), B=(4,2), C=(4,5)\). Odredi koordinate temena \(D\). Izračunaj obim pravougaonika.

 

4. Dopuni date tabele ako je veličina \(y\) proporcionalna, direktno ili obrnuto, veličini \(x\) i izrazi tu proporcionalnost odgovarajućom formulom.

a)

\(x\)
\(y\)
-2
-4
-1
 
2
 
3
6
 
10

b)

\(x\)
\(y\)
-4
-6
-3
 
-2
 
2
12
 
6

 

5. Marko je kupio 7 čokolada po 125 dinara. Koliko čokolada od 175 dinara može da kupi za istu svotu novca?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIII_254

MPo7BGIII_221

Matematički list br. 4, 2008/09

I grupa

1. Iz tačke P van kružnice \(k(O, 5cm)\) konstruisane su tangente koje kružnicu dodirujuju u tačkama A i B. Izračunaj dužine tangentnih odsečaka PA i PB ako centralno rastojanje tačke P iznosi \(13cm\).

 

2. Obim jednog kruga je \(18,84cm\). Izračunaj dužinu poluprečnika tog kruga \((\pi \approx 3,14)\) i približnu vrednost njegove površine.

 

3. Površina kružnog prstena koji obrazuju opisani i upisani krug kvadrata je \(9\pi \, cm^2\). Izračunaj obim tog kvadrata.

 

4. Napiši u obliku proizvoda:

a) \(2r^2\pi + 2r\pi H\);

b) \(b^2-\frac{a^2}{4}\).

 

5. Zbir kvadrata tri uzastopna prirodna broja je 110. Koji su to brojevi?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIII_222

MPo7BGIII_222

Matematički list br. 4, 2008/09

II grupa

1. Iz tačke P čije centralno rastojanje od kružnice \(k(O, r)\) iznosi \(17cm\) konstruisane su tangente na tu kružnicu tako da tangentni odsečci PA i PB imaju dužinu \(15cm\). Izračunaj dužinu poluprečnika te kružnice.

 

2. Površina jednog kruga je \(P=28,26cm^2\). Izračunaj dužinu poluprečnika tog kruga \((\pi \approx 3,14)\) i približnu vrednost njegovog obima.

 

3. Površina kružnog prstena koji obrazuju opisani i upisani krug jednakostraničnog kvadrata je \(9\pi \, cm^2\). Izračunaj obim tog jednakostraničnog trougla.

 

4. Napiši u obliku proizvoda:

a) \(2a^2 + 4aH\);

b) \(a^2-\left ( \frac{a}{2}\sqrt{3} \right )^2\).

 

5. Zbir kvadrata dva uzastopna neparna prirodna broja je 130. Koji su to brojevi?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIII_221

MPo7BGIII_190

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. Reši jednačine:

a) \(5x-x^2=0\);

b) \(3x^2-48=0\).

 

2. U koordinatnom sistemu nacrtaj tačke \(A=(0,3), B=(4,0), C=(3,-3)\) i \(D=(-4,-3)\), pa odredi udaljenost svake od njih od koordinatnog početka.

 

3. Odredi nepoznati član proporcije:

a) \(10:x=5:1\);

b) \((x-2):5=7:8\).

 

4. U prodavnici "Caca" sok je koštao 90 dinara, a sada je cena povećana za 15%. U konkurentskoj prodavnici "Cica" isti sok je koštao 120 dinara, a sada je cena smanjena za 15%. Gde je povoljnija kupovina?

 

5. Kružnica \(k\) je podeljena tačkama \(A,B,C\) u razmeri \(4:5:3\). Izračunaj uglove trougla \(ABC\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIII_189

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje VII razred