Pismeni zadaci

MPo8BGIII_193

Matematički list br. 4, 2007/08

I grupa

1. Napiši funkciju čiji grafik sadrži tačku \(A=(-2,4)\) i paralelan je grafiku funkcije \(y=2x+3\).

 

2. Izračunaj površinu trougla ograničenog grafikom funkcije \(-2x+y-4=0\) i koordinatnim osama ako je dužina jedinične duži \(1cm\).

 

3. Izračunaj površinu osnove pravilne trostrane piramide ako je apotema \(8cm\) i bočna ivica \(10cm\).

 

4. Površina omotača pravilne šestostrane piramide je \(432cm^2\) i osnovna ivica \(12cm^2\). Izračunaj zapreminu piramide.

 

5. Naspramne bočne ivice pravilne četvorostrane piramide obrazuju prav ugao. Izračunaj zapreminu te piramide ako je bočna ivica \(4cm\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIII_194

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje VIII razred MPo8BGIII_193