Pismeni zadaci

MPo8BGIII_194

Matematički list br. 4, 2007/08

II grupa

1. Napiši funkciju čiji grafik sadrži tačku \(A=(-2,4)\) i paralelan je grafiku funkcije \(-4x-y+2=0\).

 

2. Izračunaj površinu trougla ograničenog grafikom funkcije \(y=-4x-3\) i koordinatnim osama ako je dužina jedinične duži \(1cm\).

 

3. Izračunaj površinu osnove pravilne četvorostrane piramide ako je apotema \(8cm\) i bočna ivica \(10cm\).

 

4. Površina omotača pravilne trostrane piramide je \(144cm^2\) i osnovna ivica \(12cm^2\). Izračunaj zapreminu piramide.

 

5. Naspramne bočne ivice pravilne četvorostrane piramide obrazuju ugao od \(60^{\circ}\). Izračunaj zapreminu te piramide ako je bočna ivica \(4cm\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo8BGIII_193

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje VIII razred MPo8BGIII_194