Pismeni zadaci

MPo8BGIV_225

Matematički list br. 4, 2008/09

I grupa

1. Veći dijagonalni presek pravilne šestostrane piramide je jednakostraničan trougao površine \(9\sqrt{3}cm^2\). Izračunaj:

a) osnovnu ivicu;

b) bočnu ivicu;

c) visinu;

te piramide.

 

2. Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane piramide čija je osnovna ivica \(a=10 cm\) i apotema \(h_a=13 cm\).

 

3. Reši sistem jednačina: $$2x +6y =8 \\   4x -3y =1$$

 

4. Data je jednačina \(3x-y=2\). Napiši jednačinu sa kojom će data jednačina činiti sistem koji

a) nema rešenja;

b) ima beskonačno mnogo rešenja.

 

5. Zbir dva broja je 100. Ako jedan od njih umanjimo za polovinu, a drugi udvostručimo zbir novodobijenih brojeva će biti 110. Nađi te brojeve.

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo8BGIV_226

 

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje VIII razred MPo8BGIV_225