Pismeni zadaci

MPsIKGIII_063

1. Konstruisati \(\triangle ABC\) ako su dati elementi: \(a,c,h_{c}\).

 

Rešenje: Zadatak 0298

 

2. Dati trougao ABC preslikati : a) translacijom za vektor \(2\vec{a}\) ako je dat vektor \(\vec{a}\);  b)  rotacijom oko tačke O za 60° ako tačka O ne pripada trouglu ABC.

 

Rešenje: Zadatak 0299

 

3. Podeli polinome i ostatak proveri Bezuovim stavom:

 

\((5x^3-7x^2+9x-8):(x-2)\).

 

Rešenje: Zadatak 0300

 

4. Sredi polinome:

 

a)  \((2x-3)\cdot(5x^2+4x-9)-(x-3)^2\);

 

b) \(\left ( 1-\frac{3x^2}{1-x^2} \right ):\left ( \frac{x}{x-1}+x \right )\);

 

c)  \(\frac{x^2-9}{x^2+5x}:\frac{x^2-3x}{x^2-25}\);

 

d)  \(\frac{a^2+2a+1}{a-1}\cdot \frac{a^2-a}{a^2+a}\).

 

Rešenje: Zadatak 0301

 

5. Nađi NZD i NZS za polinome  \(P_{1}=9x^2-36 \),  \(P_{2}=18x^3-144\),  \(P_{3}=30\cdot (x^2-4x+4)\).

 

Rešenje: Zadatak 0318

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje I godina MPsIKGIII_063