Pismeni zadaci

MPsIKGIII_067

1. Konstruisati trougao ABC ako je dato: \(b,c,h_{c}\).

 

Rešenje:  Zadatak 0317

 

2. Dati kvadrat ABCD preslikati translacijom za vektor \(\overrightarrow{AC}\), gde je tačka O presek dijagonala kvadrata.

 

Rešenje: Zadatak 0319

 

3. Za date polinome  \(A=x^2-5x+6, B=x-2, C=x+3\) odredi \(A:B, 2A-B\cdot C, B^2-C^3\).

 

Rešenje: Zadatak 0320

 

4. Uprosti izraze:

 

a)  \(\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}+\frac{a^2-ab+b^2}{a-b}-\frac{2a^2b}{a^2-b^2}\);

 

b)  \(\frac{b^2-c^2}{b^2+bc+c^2}:\frac{b^2-2bc+c^2}{b^3-c^3}\).

 

Rešenje: Zadatak 0321

 

5. Rastavi na činioce:

 

a)  \((4a+2)^2-(3a-1)^2\);

 

b)  \(3x-3y+x^2-y^2\).

 

Rešenje: Zadatak 0322

 

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje I godina MPsIKGIII_067