Pismeni zadaci

MPsIIBTIII_311

Opština
Bačka Topola
Škola
Gimnazija i ekonomska
profesor
Zorica Matković

1. Reši jednačinu: $$2x+\sqrt{x^2+5x+10}=8$$

2. Reši jednačinu: $$\sqrt[3]{\frac{x+3}{x-4}}+\sqrt[3]{\frac{x-4}{x+3}}=\frac{5}{2}$$

3. Reši jednačine:

a) $$16^{\frac{1}{x}}=4^{\frac{x}{2}}$$

b) $$ 2^{3x-2}-2^{3x-3}-2^{3x-4}=4$$

c) $$10^{\frac{2}{x}}+25^{\frac{1}{x}}=4,25\cdot 50^{\frac{1}{x}}$$

4. Reši nejednačine:

a) $$0,5^{3x+4}>0,5^{5x-1}$$

b) $$25^x<6 \cdot 5^x-5$$

5. Izračunaj vrednost izraza: $$\log_381\cdot \log_3\frac{1}{27}\cdot \log_{\frac{1}{2}}16\cdot \log_{\frac{1}{2}}8$$

6. Logaritmuj izraz: $$\frac{8a^4\sqrt{b}}{c^3\sqrt[3]{17}}$$

7. Izrazi \(V\) iz izraza: $$\log V +\log 3=\log 4 + 3\log r +\log \pi $$

8. Ako je \(\log_{10}3=a\) i \(\log_{10}11=b\), izrazi \(\log_{9}2,97\) preko \(a\) i \(b\).

9. Reši jednačine:

a) $$\log(5-x)+2\log\sqrt{3-x}=1$$

b) $$\log_{x}3+\log_{3}x=\log_{\sqrt{x}}3+\log_{3}\sqrt{x} +\frac{1}{2}$$

10. Reši nejednačinu: $$\log_{0,5}(x^2+1)<\log_{0,5}(2x-5)$$

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje II godina MPsIIBTIII_311