Pismeni zadaci

MPsIIIBGIII_001

Škola Profesor Tromesečje Datum
"Saobraćajno-mašinska škola", Vračar Jelena Starčević III mart 2011

1. Odrediti jednačinu prave koja sadrži tačku preseka pravih \(x-3y+2=0\) i \(5x+6y-4=0\) i paralelna je pravoj \(4x+y+7=0\).

Rešenje: Zadatak 0047

 

2. Izračunati rastojanje preseka pravih \(m: 2x-y=3\)  i  \(n: x-2y=0\) od centra kruga \( (x-6)^2+(y-4)^2=9\).

Rešenje: Zadatak 0008

 

3. Dat je trougao ABC tako da je \(A(0,1), B(-2, 5), C(4,9)\). Odrediti:
a) jednačinu stranice AB
b) jednačinu težišne duži tb
c) jednačinu visine hc
d) ugao α
e) površinu trougla ABC

Rešenje: Zadatak 0009

 

4. Odrediti jednačinu kružnice čiji je centar u preseku pravih \(l: 2x-3y+4=0\)  i  \(m: x-y+1=0\), tako da kružnica sadrži tačku M(5, 2).

Rešenje: Zadatak 0010

 

5. Odrediti jednačine tangenti konstruisanih iz tačke M(1, 1) na kružnicu \(k: x^2 +y^2 +2y=0\).

Rešenje: Zadatak 0011

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje III godina MPsIIIBGIII_001