Pismeni zadaci

MPsIIIJAIII_054

Opština Škola Profesor Razred Datum
Jagodina Gimnazija "Svetozar Marković" Velibor Todorović III 11.03.2008.

 

1. Data je elipsa čija je jednačina  \(\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{17}=1\). Odredi jednačinu konfokalne hiperbole čije su asimptote  \(y=\pm \frac{x\sqrt{3}}{3}\).

 

Rešenje: Zadatak 0264

 

2. Data je elipsa čija je jednačina  \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1\). Odredi jednačinu hiperbole čija se temena nalaze u žižama, a žiže u temenima elipse.

 

Rešenje: Zadatak 0265

 

3. Prava  \(x-\sqrt{2}y+2=0\)  seče hiperbolu  \(3x^2-2y^2=12\). Odredi površinu trougla kojeg grade data prava i tangente u presečnim tačkama prave i hiperbole.

 

Rešenje: Zadatak 0266

 

4. Odredi jednačinu kružnice koja sadrži tačku M=(-6,2) i dodiruje y-osu u tački P=(0,4).

 

Rešenje: Zadatak 0267

pogledaj i zadatke za II grupu: MPsIIIJAIII_055

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje III godina MPsIIIJAIII_054