Pismeni zadaci

MPsIIIVAIII_322

Opština
Valjevo
Škola
Valjevska gimnazija
profesor
 

1. Kroz tačku \(M=(-3,1)\) konstruisane su dve prave tako da je odstojanje tačke \(N=(1,3)\) do njh jednako \(\sqrt{2}\). Odredi jednačine tih pravih.

2. U trouglu \(ABC\) teme \(B\) ima koordinate \((-1,1)\), visina \(h_a\) pripada pravoj \(x+y-6=0\), a težišna duž \(t_a\) pravoj \(2x+y-7=0\). Odredi dužinu stranice \(BC\) i ugao između te stranice i težišne duži \(t_a\).

3. Date su tačke \(A=(-2,0)\) i \(B=(2,0)\). Tačke \(C\) i \(D\) pripadaju normalama u tačkama \(A\), odnosno \(B\), na duž \(AB\), pri čemu je ugao \(COD\) prav. Odredi geometrijsko mesto preseka pravih \(AD\) i \(BC\).

4. Odredi minimalno rastojanje prave \(4x+3y+46=0\) i parabole \(y^2=64x\).

5. Dokaži da je broj \(2^{2^n}-4\) deljiv sa \(12\), za sve prirodne brojeve \(n\).

 

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci III tromesečje III godina MPsIIIVAIII_322