Pismeni zadaci

MPo5BGIV_278

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza:

a) \(6\cdot 1,4-\frac{9}{10}: 0,6+\frac{1}{2}\);

b) \(\left ( 6-3\frac{1}{2} \right ):\left ( 0,5+\frac{3}{4} \right )+0,8\cdot (1-0,9)\).

 

2. Koji broj dobiješ ako broj 7 uvećaš za njegovu polovinu?

 

3. Za \(\frac{3}{4}\) sata Dejan uradi \(\frac{1}{2}\) domaćeg zadatka. Za koje vreme uradi ceo zadatak?

 

4. Kojim brojem treba pomnožiti zbir brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(0,75\) da se dobije razlika tih brojeva?

 

5. Konstruiši sve tačke koje su na jednakom rastojanju od tačaka \(M\) i \(N\), a od tačke \(A\) su udaljene \(3cm\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGIV_277

MPo5BGIV_277

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza:

a) \(7\cdot 1,2-\frac{9}{10}: 0,3-\frac{1}{2}\);

b) \(\left ( 5-1\frac{1}{2} \right ):\left ( \frac{1}{4}+1,5 \right )+0,6\cdot (2-1,9)\).

 

2. Koji broj dobiješ ako broj 8 umanjiš za njegovu petinu?

 

3. Za \(\frac{3}{5}\) sata Dejan uradi \(\frac{1}{3}\) domaćeg zadatka. Za koje vreme uradi ceo zadatak?

 

4. Kojim brojem treba podeliti zbir brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(0,75\) da se dobije količnik tih brojeva?

 

5. Konstruiši sve tačke koje su na jednakom rastojanju od tačaka \(M\) i \(N\), a od tačke \(A\) su udaljene \(2cm\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGIV_278

MPo5BGIV_261

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Koji izraz ima veću vrednost: \(5,04:1,2\) ili \(1,6\cdot \frac{1}{5}\)?

 

2. Izračunaj:

a) \(\frac{3}{4}\cdot 1\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\);

b) \(1\frac{1}{7}\cdot 0,3:\frac{5}{14}\).

 

3. Za koliko je \(1\frac{1}{4}\) veće od polovine broja \(2,8\)?

 

4. Reši jednačine:

a) \(x:1,2= 3\frac{1}{4}\);

b) \(\frac{1}{2}-3\cdot a=0,2\).

 

5. Od komada tkanine odrezano je \(40cm\), što čini \(\frac{3}{8}\) dužine celog komada. Kolika je dužina tog komada?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo5BGIV_262

MPo5BGIV_262

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Koji izraz ima veću vrednost: \(5,04:1,2\) ili \(1,6\cdot \frac{1}{5}\)?

 

2. Izračunaj:

a) \(2\frac{1}{5}-\frac{2}{5}:\frac{3}{4}\);

b) \(\frac{1}{5}\cdot 2\frac{1}{6}:1,2\).

 

3. Za koliko je polovina broja \(1\frac{1}{4}\) manja od broja \(2,8\)?

 

4. Reši jednačine:

a) \(2\frac{1}{8}\cdot x=0,6\);

b) \(\frac{2}{3}:(x-4)=1\frac{1}{2}\).

 

5. Prvog dana turisti su prešli \(\frac{1}{5}\) pređenog puta, što iznosi \(30km\). Kolika je dužina tog puta?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGIV_261

MPo5BGIV_198

Matematički list br. 5, 2007/08

I grupa

1. Reši jednačine:

a) \(y:\frac{8}{7}-\frac{1}{7}=\frac{1}{7}+\frac{5}{14}\);

b) \(y:\left (\frac{4}{7}-\frac{5}{14}  \right )=\frac{8}{7}+\frac{1}{7}\).

 

2. Razliku brojeva \(1,4\) i \(\frac{4}{5}\) podeli količnikom tih brojeva.

 

3. Aca je za \(3,5kg\) šećera platio 175 dinara a za \(\frac{1}{5}kg\) čokolade 150 dinara. Koliko bi Aca platio za \(1kg\) šećera i \(100g\) čokolade u istoj prodavnici?

 

4. Nacrtaj duž \(AB\), pa konstruiši tačku M tako da je \(AM=\frac{7}{8}\cdot AB\).

 

5. Nacrtaj kvadrat \(ABCD, AB=5cm\), a zatim konstruiši tačku na stranici \(AB\) koja je na jednakim rastojanjima od krakova ugla \(ACB\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo5BGIV_197

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje V razred