Pismeni zadaci

MPo6BGIV_282

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. a) Izračunaj devetinu razlike brojeva \(-\frac{4}{5}\) i \(2\).

b) Izračunaj razliku proizvoda i količnika brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(-\frac{1}{2}\).

 

2. Reši jednačine:

a) \(4: x=-\frac{1}{2}\);

b) \((x+2):(-2,5)=3\).

 

3. a) Stranica paralelograma je \(b=20,2cm\) i odgovarajuća visina \(h=4cm\). Izračunaj površinu paralelograma.

b) Stranica trougla je \(a=6cm\) i odgovarajuća visina \(h=8,2cm\). Izračunaj površinu trougla.

 

4. Površina trougla je \(19,2cm^2\). Ako je stranica \(a=4cm\) izračunaj odgovarajuću visinu.

 

5. Koji deo pravougaonika na slici zauzima osenčeni trapez?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIV_281

MPo6BGIV_281

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. a) Izračunaj petinu zbira brojeva \(-\frac{4}{5}\) i \(2\).

b) Izračunaj količnik zbira i razlike brojeva \(2\frac{1}{4}\) i \(-\frac{1}{2}\).

 

2. Reši jednačine:

a) \(\frac{3}{8}\cdot x=-\frac{1}{2}\);

b) \(4\cdot (x-4)=-3\).

 

3. a) Stranica paralelograma je \(a=12cm\) i odgovarajuća visina \(h=1,2cm\). Izračunaj površinu paralelograma.

b) Stranica trougla je \(a=5,6cm\) i odgovarajuća visina \(h=6cm\). Izračunaj površinu trougla.

 

4. Površina romba je \(20,8cm^2\) i visina \(4cm\). Izračunaj obim romba.

 

5. Koji deo pravougaonika na slici zauzima osenčeni trapez?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGIV_282

MPo6BGIV_217

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$\left ( -\frac{22}{7} +\frac{8}{3}\right ):(3-2,8)$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(-4+ \frac{2}{5}\cdot x=-1,2\);

b) \(x\cdot \left | 5-2\frac{1}{3} \right |=2+1\frac{1}{3}\).

 

3. Osnovice jednakokrakog trapeza su \(12,5cm\) i \(6,4cm\), a obim je \(30cm\). Koliki je krak tog trapeza?

 

4. Nataša je prvog dana prekucala 40% planiranog teksta, drugog dana 50% ostatka i trećeg dana 42 strane. Izračunaj koliko strana je Nataša ukupno prekucala i koliko je prekucala prvog dana?

 

5. Posle poskupljenja od 20% čokolada košta 204 dinara. Kolika je bila cena te čokolade pre promene cene?

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGIII_218

MPo6BGIV_218

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$(-3+2,8):\left ( \frac{2}{7} -\frac{8}{3}\right )$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(5- \frac{3}{4}\cdot x=-6,25\);

b) \(x: (-\frac{11}{3}\cdot =\left | 2-5\frac{3}{4} \right |=2+1\frac{1}{3}\).

 

3. Osnovica jednakokrakog trougla je \(7,8cm\), a obim je \(30cm\). Koliki je krak tog trougla?

 

4. Nataša je prvog dana prekucala 60% planiranog teksta, drugog dana 50% ostatka i trećeg dana 28 strana. Izračunaj koliko strana je Nataša ukupno prekucala i koliko je prekucala drugog dana?

 

5. Posle pojeftinjenja od 20% čokolada košta 208 dinara. Kolika je bila cena te čokolade pre promene cene?

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIII_217

MPo6BGIV_202

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Izračunaj: $$-(30,2-1,2:0,06)\cdot (-0,5)$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(x\cdot (-1\frac{2}{3})=2-1\frac{3}{4}\);

b) \(-3x:\frac{2}{5}=-1,5\);

c) \(-\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\cdot x=-1\frac{1}{5}\).

 

3. Učenik je prvog dana pročitao 60% knjige, a drugog dana 80% ostatka i do kraja knjige mu je ostalo još 56 stranica. Izračunaj koliko stranica ima cela knjiga i koliko je pročitao prvog i koliko drugog dana.

 

4. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice \(5,8cm\) i \(3,25cm\) a njegova visina je \(1,4cm\).

 

5. Izračunaj površinu trougla čije su stranice \(c=17cm\) i \(a=24cm \) i ugao koji one zaklapaju \(\beta =150^{\circ}\). Zatim izračunaj dužinu visine tog trougla koja odgovara stranici \(a\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIV_201

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VI razred