Pismeni zadaci

MPo6BGIV_201

Matematički list br. 5, 2007/08

I grupa

1. Izračunaj: $$-(5,25-1,2:5)\cdot (-0,2)$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(x\cdot (-2\frac{1}{3})=2+1\frac{1}{3}\);

b) \(-5x:\frac{4}{5}=-2,5\);

c) \(-\frac{3}{5}-\frac{2}{3}\cdot x=-1\frac{4}{5}\).

 

3. Putnik je prvog dana prešao 40% planiranog puta, a drugog dana 70% ostatka i do kraja puta mu je ostalo još \(54km\). Izračunaj dužinu celog puta i koliko je prešao prvog i koliko drugog dana?

 

4. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice \(7,3cm\) i \(3,75cm\) a njegova visina je \(2,8cm\).

 

5. Izračunaj površinu trougla čije su stranice \(c=19cm\) i \(b=16cm \) i ugao koji one zaklapaju \(\alpha =30^{\circ}\). Zatim izračunaj dužinu visine tog trougla koja odgovara stranici \(b\).

Pogledaj zadatke za II grupu: 202

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VI razred MPo6BGIV_201