MPo6BGIV_202

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Izračunaj: $$-(30,2-1,2:0,06)\cdot (-0,5)$$

 

2. Reši jednačine:

a) \(x\cdot (-1\frac{2}{3})=2-1\frac{3}{4}\);

b) \(-3x:\frac{2}{5}=-1,5\);

c) \(-\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\cdot x=-1\frac{1}{5}\).

 

3. Učenik je prvog dana pročitao 60% knjige, a drugog dana 80% ostatka i do kraja knjige mu je ostalo još 56 stranica. Izračunaj koliko stranica ima cela knjiga i koliko je pročitao prvog i koliko drugog dana.

 

4. Izračunaj površinu trapeza čije su osnovice \(5,8cm\) i \(3,25cm\) a njegova visina je \(1,4cm\).

 

5. Izračunaj površinu trougla čije su stranice \(c=17cm\) i \(a=24cm \) i ugao koji one zaklapaju \(\beta =150^{\circ}\). Zatim izračunaj dužinu visine tog trougla koja odgovara stranici \(a\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo6BGIV_201