Pismeni zadaci

MPo7BGIV_205

Matematički list br. 5, 2007/08

I grupa

1. Za pravljenje "hula hopa" savijena je u obruč plastična cev dužine \(264cm\) i zavarena. Izračunaj prečnik hula hopa ako je \(\pi \approx \frac{22}{7}\).

 

2. Površina jednog kruga je \(16 \pi cm^2\). Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik dvostruko manji.

 

Složena figura, kvadrat3. Površina kvadrata na slici je \( 36cm^2\). Odredi obim i površinu osenčene figure.

 

4. Za date duži \(a, b\) i \(m\) konstruiši četvrtu proporcionalnu duž \(n\).

 

5. Kateta pravouglog trougla ima dužinu \(5cm\), a hipotenuza \(13cm\). Obim ovog trougla i obim njemu sličnog trougla se odnosi kao \(1:4\). Odredi stranice sličnog trougla.

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGIV_206

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VII razred MPo7BGIV_205