Pismeni zadaci

MPo7BGIV_206

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Za pravljenje "hula hopa" savijena je u obruč plastična cev dužine \(220cm\) i zavarena. Izračunaj prečnik hula hopa ako je \(\pi \approx \frac{22}{7}\).

 

2. Površina jednog kruga je \(9 \pi cm^2\). Izračunaj obim kruga čiji je poluprečnik dvostruko veći.

 

Složena figura3. Površina pravougaonika na slici je \( 32cm^2\), a kraća stranica ima dužinu \(4cm\). Odredi obim i površinu osenčene figure.

 

4. Za date duži \(a, b\) i \(m\) konstruiši četvrtu proporcionalnu duž \(n\).

 

5. Kateta pravouglog trougla ima dužinu \(6cm\), a hipotenuza \(10cm\). Obim ovog trougla i obim njemu sličnog trougla se odnosi kao \(4:1\). Odredi stranice sličnog trougla.

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIV_205

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VII razred MPo7BGIV_206