Pismeni zadaci

MPo7BGIV_286

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Izračunaj površinu kruga čiji je obim \(15\pi cm\).

 

2. Obim kruga upisanog u jednakostranični trougao je \(12 \pi cm\). Izračunaj površinu kruga koji je opisan oko tog trougla.

 

3. Izračunaj obim i površinu osenčene figure na slici ako je stranica kvadrata \(10cm\).

 Osenčena figura

4. Prave \(AB, CD\) i \(EF\) su paralelne. Koristeći podatke sa slike izračunaj dužinu duži \(x\).

Izračunaj nepoznatu duž

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGIV_285

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci IV tromesečje VII razred MPo7BGIV_286