SPo5BGIV_401

Kako zamišljam Atlantidu

ocena odličan petU dubinama okeana postoji grad koji još istražuju, poznat kao Atlantida. Neki naučnici veruju da su pre više miliona godina bogovi sagradili Atlantidu.

Ja je zamišljam kao ostrvce puno ruševina, kamenih stubova, statua i raznog posuđa. Morska trava zahvata vojnike — statue koji čuvaju hram i lepotu Atlantide. Pored hrama mislim da postoje i grobnice, gde su bogovi držalizarobljenike koji bi pokušali da pronađu blago koje je mislim i danas očuvano u ruševinama ovog grada. Pored statua — vojnika ovaj grad čuva bezbroj riba koje srećno prolaze kroz Atlantidu. Stari, drveni brodovi urezani za zemlju polako su trulili, a morska trava se širila i zahvatala cigle i ostale zidine. Mislim da su u Atlantidi živeli ljudi, krovovi njihovih kuća su slomljeni, a zidovi srušeni. Bilo je mnogo kanala koji su služili kao vodeni putevi za prevoz razne robe. Njen glavni grad je bio opkoljen visokim zidovima, a dvorci, vile i hramovi bili su od zlata. Mislim da je Atlantida potonula u okean, a pre toga je bila ostrvo poput raja.

Ja zamišljam Atlantidu kao običan grad pod vodom, ali bih želela da saznam kako ona stvarno izgleda.